Belangrijke salarisinformatie eind 2022

Belangrijke salarisinformatie eind 2022

Toeslagen vanuit de belastingdienst mogelijk onjuist.

Wij willen je er extra op attenderen dat wanneer je in 2022 een toeslag hebt ontvangen van de belastingdienst dit mogelijk is gebaseerd op een te laag jaar inkomen. Afgelopen jaar hebben in de cao primair onderwijs grote wijzigingen plaats gevonden in de beloningen, deze wijzigingen zorgen er voor dat je jaarinkomen erg is gestegen. De belastingdienst was met de voorlopige toekenning van de toeslag niet op de hoogte van je huidige inkomen, dit kan correcties opleveren vanuit de belastingdienst. Wij kennen niet je gehele financiële situatie, mochten er vragen zijn verwijzen wij je door naar de belastingdienst afdeling toeslagen. Op je loonstrook van december onder overige gegevens staat het SV-Loon t/m periode vermeld, dit is het bedrag waarover je toeslagen worden berekend.

Declaraties over 2022.

Heb je nog dienstreizen, VOG’s of andere declaraties over het jaar 2022 verzoeken wij je deze uiterlijk vóór 9 januari 2023 in te sturen via AFAS insite.

Vitaliteitsbudget.

In de vorige nieuwsbrief hebben wij je aandacht gevraagd voor de fiscale voordelen die in december mogelijk zijn. Wij hebben veel nieuwe aanmeldingen ontvangen. Het vitaliteitsbudget is vastgesteld voor alle deelnemende werkgevers. Voor alle werknemers die deel nemen geldt dat er ruimte is voor een fiscaal voordeel. Was je te laat voor de aanmelding maar wil je in de toekomst wel deelnemen? Meld je dan direct aan via AFAS insite.

Datum in dienst op de loonstrook

Op de loonstroken staat de datum in dienst niet juist vermeld. Dit is een bekend probleem. Dit wordt zo spoedig mogelijk opgelost. Onze excuses voor het ongemak.

Verder wensen wij jou fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar.