Aangepaste invulling reiskosten vergoeding woon-werk verkeer

Aangepaste invulling reiskosten vergoeding woon-werk verkeer

In de cao primair onderwijs 2023-2024 is opgenomen dat er per 1 januari 2024 een andere invulling wordt gegeven aan de vergoeding voor woon-werkverkeer. Dit houdt in dat de reiskosten vergoeding woon-werk verkeer per 1 januari 2024 wijzigt, bij de berekening worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • De vergoeding per kilometer bedraagt 0,17 euro.
  • De vergoeding is gebaseerd op 208 reisdagen per jaar. Als je minder dan 5 dagen per week werkt, dan worden deze dagen naar rato verlaagd.
  • De vergoeding wordt berekend over 11 maanden. In augustus wordt geen vergoeding uitbetaald.
  • De minimale afstand enkele reis is 7 kilometer. Als de reisafstand kleiner is dan 7 kilometer, dan wordt geen vergoeding berekend. Er is dan wel opbouw van fiscale ruimte, die opgenomen is in de cafetariaregeling. Als de reisafstand groter is dan 7 kilometer, dan wordt over die reisafstand minus 7 kilometer vergoeding berekend. Zie ook het rekenvoorbeeld hieronder.
  • De maximale afstand enkele reis is 34,5 kilometer.
  • Als sprake is van verzuim of verlof anders dan vakantieverlof, dan wordt de vergoeding niet berekend voor die dagen.

Voorbeeldberekening op basis van 4 dagen per week reizen en een afstand enkele reis van 10 kilometer:

(10km – 7 km) * 2 (heen en weer) * 208 dagen/ 11 maanden * 4 werkdagen/ 5 werkdagen * € 0,17 per km = € 15,43 vergoeding.

Aangepaste invulling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer | PO-Raad (poraad.nl)