Per 1 januari 2019 is de nieuwe wet WIEG ingegaan. De afkorting van de nieuwe wet geeft al deels prijs waar het mee te maken heeft. WIEG staat voor Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Eind 2018 werd de nieuwe wet aangenomen door de Eerste kamer, nadat het al was goedgekeurd door de Tweede kamer. 

Geboorteverlof voor partners

In plaats van twee verlofdagen heeft de partner van de moeder nu recht op 1 maal de wekelijkse arbeidsduur (vijf verlofdagen bij fulltime). De geboorteverlofdagen worden volledig doorbetaald door de werkgever. Het verlof mag, vanaf het moment van bevallen, binnen de eerste maand worden opgenomen door de werknemer. Daarbij mag de werknemer het aantal geboorteverlof uren verdelen over de eerste vier weken van het pasgeboren kindje. 

Aanvullend geboorteverlof voor partners

Per 1 juli 2020 heeft de partner aanvullend recht op vijf weken verlof. Het betreft hier onbetaald verlof. Tijdens het aanvullende geboorteverlof van vijf weken wordt tot 70% van het loon uitbetaald door de werkgever. Via de werkgever wordt dan een UWV-uitkering aangevraagd, zodat toch tot 100% salaris kan worden uitbetaald. Meld dit dus altijd bij je werkgever via Youforce Self Service.

Dag van de bevalling

De dag van de bevalling wordt aangemerkt als een persoonlijke omstandigheid waarvoor de werknemer volledig betaald calamiteitenverlof kan opnemen. 

Wat betekent het voor adoptie- of pleegouders?

Ouders van adoptie- en pleegkinderen krijgen in plaats van vier weken, nu zes weken verlof. In tegenstelling tot biologische ouders, ontvangen adoptie- en pleegouders geen betaald verlof.

Hoe vraag ik Geboorteverlof aan?

Wanneer je kindje al is geboren, feliciteren wij je natuurlijk van harte!!

Er zijn een aantal zaken die belangrijk zijn:

  • Bespreek het geboorteverlof in de eerste plaats met je directeur, zodat hij/zij daar in de formatieplanning rekening mee kan houden en tijdig vervanging kan regelen.
  • Log daarna in via Youforce. Op de HOME-pagina vind je de knop “Inloggen Youforce” om te kunnen inloggen.
  • Ga naar Self Service en klik op Start
  • Onder het tabblad “Verlof” vind je de tegel “Geboorteverlof”.
  • Het aanvraagformulier in Youforce geeft zelf al veel informatie en berekent automatisch de mogelijke maximale periode.
  • Maak een kopie van het geboortekaartje. Je moet deze als bijlage bij je aanvraag in Youforce uploaden.
  • Hiermee meld je je verlofperiode bij je leidinggevende, en komt je aanvraag vanzelf bij de PSA-afdeling, die – wanneer er ook sprake is van aanvullend geboorteverlof – een UWV-uitkering gaan aanvragen.
  • Zo nodig neemt de PSA-afdeling van De Cirkel contact met je op. Wanneer alles duidelijk is, zal De Cirkel het verlof administratief verwerken en krijg je een bevestiging, waarvan een kopie naar je directie gaat.