De definitieve pensioenpremie 2023 is bekend

De definitieve pensioenpremie 2023 is bekend

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 25,9% naar 27,9%. De premie die je als werknemer betaalt, kan stijgen of dalen. Dit hangt af van het deel van het inkomen waarover je premie betaalt.

Werknemers gaan niet automatisch meer betalen

Het hogere premiepercentage voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen betekent niet automatisch een stijging van je maandelijkse bijdrage. Dat komt omdat de franchise volgend jaar stijgt. Dit is het deel van het inkomen waarover je als werknemer geen pensioenpremie betaalt. De premie kan daardoor zelfs afnemen. Bij een inkomen van € 2.600 bruto per maand wordt de premie enkele euro’s lager, op basis van dat inkomen. Bij een inkomen van € 3.500 bruto wordt de premie ongeveer € 1 hoger.

Premie arbeidsongeschiktheidspensioen daalt

De gemiddelde premie voor het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen daalt van 0,76%, naar 0,73%.

Voor meer informatie kun je kijken op www.abp.nl