Onderwijskantoor De Cirkel

Zwangerschapsverlof

Wanneer je zwanger bent feliciteren wij je natuurlijk van harte!!

Dit is belangrijk om te weten:

 • Het recht op zwangerschapsverlof bestaat vanaf 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Volgens de wet mag het verlof later ingaan, echter uiterlijk 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Bij ziekte voorafgaand aan het zwangerschapsverlof moet altijd 6 weken worden aangehouden.
 • 6 weken voor de bevalling = 10 weken na de bevalling
 • 4 weken voor de bevalling = 12 weken na de bevalling
 • Je kindje komt eerder: gemiste dagen zwangerschapsverlof worden aan bevallingsverlof toegevoegd.
 • Je kindje komt later: recht op oorspronkelijk bevallingsverlof (10 of 12 weken) blijft bestaan. (Het niet opgenomen verlof voorafgaand aan de bevalling worden toegevoegd aan het bevallingsverlof.)
 • Alle vakantiedagen die samenvallen met het zwangerschaps- en/of bevallingsverlof worden gecompenseerd. Dit compensatieverlof wordt aansluitend op het zwangerschaps- en bevallingsverlof genoten, tenzij u met uw werkgever anders overeenkomt.
 • Vanaf het moment dat het verlof wordt opgedeeld, wordt het verlof in een periode van 30 weken opgenomen.
 • De aanvraag dient binnen drie weken na ingang van het bevallingsverlof schriftelijk te worden gedaan. 
 • Je werkgever is verplicht binnen twee weken in te stemmen met je verzoek tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. 
 • Op welke wijze je het verlof op wenst te nemen dient ingevuld te worden in een verlofrooster. 
 • Bij ziekteverlof na de bevalling schort het bevallingsverlof niet op. 

Wat moet je nu doen?

 • Meld je zwangerschap in de eerste plaats aan je directeur, zodat hij/zij daar in de formatieplanning rekening mee kan houden.
 • Vraag je arts of verloskundige om een zwangerschaps(gravida)verklaring
 • Log daarna in via Afasonline.nl. Je vindt de inlogknop op de HOME-pagina
 • Klik op “Mijn Insite” en op “Verlofportaal” en daar op de knop “Zwangerschapsverlof”.
 • Hiermee meld je je verlofperiode bij De Cirkel.
 • Een kopie van de gravidaverklaring van je verloskundige of arts moet je hier ook uploaden.

  Weet je niet goed hoe je de verlofperiode moet vaststellen? Kijk dan op onze contactpagina en neem contact op met een medewerker.

Zo nodig neemt een medewerker van de PSA-afdeling van De Cirkel zelf contact met je op. Wanneer alles duidelijk is, zal De Cirkel het verlof administratief verwerken en krijg je een bevestiging via “Start” in je takenlijst, waarvan een kopie naar je directie gaat.

En verder hopen we natuurlijk dat je volop kunt genieten van je zwangerschap en van je verlof!