Berekening pensioengevend inkomen

Berekening pensioengevend inkomen

Het pensioengevend jaarinkomen wordt gebruikt om de pensioengrondslag te bepalen en deze wordt berekend in januari.
Bij enkele medewerkers is geconstateerd dat de hoogte van het pensioengevend jaarinkomen voor 2023 niet juist is vastgesteld.
Hierdoor is de inhouding van de pensioenpremie niet correct berekend.
Voor de werknemers waar dit van toepassing is, is dit gecorrigeerd op de loonstrook van februari 2023 met terug werkende kracht vanaf januari 2023.