Onderwijskantoor De Cirkel

Duurzame Inzetbaarheid

Conform de CAO PO 2014 is de BAPO-regeling per 1 oktober 2014 afgeschaft. De regeling duurzame inzetbaarheid is daarvoor in de plaats gekomen. Elke medewerker heeft per jaar een basisbudget van 40 uren (parttimers naar rato) dat voor diverse doeleinden kan worden gebruikt, maar niet kan worden ingezet voor verlof. Medewerkers vanaf 57 jaar kunnen deze 40 uren, onder bepaalde voorwaarden, wél gebruiken voor verlof. Hierover vindt geen salariskorting plaats. Zij hebben ook recht op 130 extra uren in het kader van bijzonder verlof senioren; het bijzonder budget. Over deze uren wordt voor OOP 40% salaris ingehouden (tot en met schaal 8) en 50% (vanaf schaal 9) en voor OP wordt ook 50% salaris ingehouden.

 Lees vanaf pagina 142 Hoofdstuk 8A Duurzame Inzetbaarheid van de cao PO 2014-2015

Ook vind je in hoofdstuk 8A de overgangsregeling duurzame inzetbaarheid voor medewerkers die op 30 september 2014 reeds gebruik maakten van de BAPO-regeling en daardoor bepaalde rechten behouden.

Wil je uren Duurzame Inzetbaarheid gaan opnemen, of iets veranderen?

Gebruik dan onderstaande rekenhulp om het gewenst aantal Bapo-uren te berekenen en bespreek de uitkomst met je directeur.

(Onderstaande tool is tijdelijk buiten gebruik, excuses voor het ongemak; neem voor een berekening contact op met de psa-afdeling)

Je kunt ook informatie of een berekening vragen bij de PSA-afdeling, psa@onderwijskantoordecirkel.nl. Zij nemen dan contact met je op of mailen je een berekening. Overleg dan eerst met je directeur of leidinggevende. Ben je er samen uit? Na het overleg met je directeur moet je formeel je aanvraag indienen. Je doet dat via Afas Insite.

Log in op Afasonline.nl, klik op ‘Insite’, en vervolgens op ‘Mijn Insite’, en ‘Verlofportaal’ en kies voor ‘Duurzame Inzetbaarheid oudere werknemer’. De pagina die je daarmee opent geeft zelf ook veel informatie, dus lees alles wat er staat en vul alle relevante onderdelen in op basis van de berekening die voor je gemaakt is of wat je op dit moment weet. Bij de opmerkingen kun je al je vragen toevoegen. PSA neemt contact met je op als er iets niet duidelijk is.

De spaartool die je hieronder kunt openen heb je nodig als je Duurzame Inzetbaarheid wilt sparen. Samen met je directeur maak je een plan voor de komende jaren. Hoe lang blijf je sparen en wanneer ga je beginnen met opnemen? Je legt deze afspraken vast in de ‘Spaartool’. Doe dit ook in overleg met de PSA-afdeling, zodat zij de spaartool in je personeelsdossier kunnen bewaren. Als er niets is geregistreerd, kun je later ook geen aanspraken maken op gespaarde uren.

Wanneer je formele aanvraag is goedgekeurd en verwerkt, ontvang je een bevestiging via Afas Insite.