Goed nieuws voor het salaris van oktober!

Goed nieuws voor het salaris van oktober!

In de eerdere berichtgevingen hebben wij jullie geattendeerd op het nieuwe cao onderhandelaarsakkoord en de definitieve ondertekening.

In de nieuwe CAO is een salarisverhoging van 10% opgenomen, eerder hebben wij aangegeven te streven naar een uitbetaling van de cao verhoging  met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023 met de salarisbetaling van oktober 2023.

Op 5 oktober heeft Afas ons geïnformeerd dat de cao aanpassingen komende week aangeleverd worden.

Dit betekent dat met het salaris van oktober 2023 de nabetaling plaats vindt vanaf juli 2023 met betrekking op de salariswijzigingen in de cao.

Doordat de aanlevering van de data kort voor de sluitingsdatum plaats vindt is het niet mogelijk alle wijzigingen in oktober te verwerken. De wijzigingen in het salaris hebben voor enkele medewerkers gevolgen voor de hoogte van een eventuele gratificatie, toelage of transitievergoeding, de nabetaling hierop zal plaats vinden in november 2023. Excuses voor het ongemak.

Let op: Als je nu in aanmerking komt voor bepaalde toeslagen vanuit de belastingdienst, onderzoek dan tijdig of je hierop – door de salarisverhoging – nog recht hebt of dat de hoogte van de toeslag bijgesteld moet worden. Dit voorkomt dat je op een later moment eventueel de teveel ontvangen toeslag moet terugbetalen.