Onderwijskantoor De Cirkel

Ouderschapsverlof

Lees de uitleg goed en bepaal hoeveel dagen je zou willen blijven werken tijdens het verlof en daarna. Wil je daarna een berekening laten maken (maximaal 2) mail dan naar psa@onderwijskantoordecirkel.nl.

De logische volgorde bij ouderschapsverlof is: Eerst betaald ouderschapsverlof opnemen, daarna eventueel aanvullen met onbetaald ouderschapsverlof en daarna pas eventueel deelontslag.

Betaald Ouderschapsverlof

 • Wanneer je overweegt na het ouderschapsverlof deelontslag te nemen, is het raadzaam om bij de berekening van de omvang van het ouderschapsverlof uit te gaan van de nieuwe werktijdfactor. Hiermee voorkom je terugbetaling van te veel genoten verlof
 • Let op! Terugbetaling van het betaalde verlof moet plaatsvinden wanneer je binnen 6 maanden na het ouderschapsverlof minder uren gaat werken dan voor en tijdens het ouderschapsverlof.
 • Let op! Wanneer je binnen een jaar na het ouderschapsverlof ontslag neemt of krijgt, moet je het betaalde verlof van de afgelopen 2 jaar terugbetalen. Dit geldt niet wanneer je aantoont, dat je nieuwe werkgever ook een Onderwijsinstelling van de rijksoverheid is.
 • Je vraagt het ouderschapsverlof uiterlijk 8 weken vóór aanvang aan.
 • De omvang van het aantal klokuren betaald ouderschapsverlof = werktijdfactor x 415 klokuren.
 • In principe mag het verlof niet langer dan 1 jaar duren. In overleg met je directie kan een verzoek voor een langere periode wel worden ingediend.
 • Voor de vaststelling van de verlofperiode wordt in eerst uitgegaan van de vermoedelijke bevallingsdatum. Na de bevalling wordt zo nodig de ingangsdatum van het ouderschapsverlof aangepast.
 • Betaald ouderschapsverlof houdt in dat je werkgever een deel van je verlof doorbetaalt, namelijk 55%.
 • Tijdens vakanties wordt je verlof niet doorgeteld. De inhouding op je salaris loopt dan wel door, maar zal nooit meer bedragen dan het maximale verlof x 3 maanden x 45% = 135%, zoals in de cao vermeld. Deze 135% inhouding wordt dan gedeeld door het totaal aantal weken in de volledige verlofperiode. Hierdoor kan het inhoudingspercentage per maand dus lager worden dan 45%.

Onbetaald Ouderschapsverlof

 • Wanneer je langer verlof wilt opnemen, kun je ook nog aansluitend onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Wanneer je je volledige betaalde verlof hebt opgenomen, is er daarnaast nog recht op 625 klokuren onbetaald verlof op fulltime-basis, dus ook weer te berekenen naar rato van de werktijdfactor.
 • Onbetaald ouderschapsverlof houdt in dat over de gevraagde periode geen bezoldiging plaatsvindt. Sociale verzekeringspremies en pensioenpremies lopen dan echter wel door. En je blijft dan ook pensioen opbouwen, ook over je verlof.

Ouderschapsverlof en ziekte

Als een werknemer tijdens het ouderschapsverlof ziek wordt, dan wordt het verlof opgeschort en kan dus in een later stadium worden opgenomen.

Verklaring

Hieronder vind je een link naar de Ouderschapsverklaring, die je moet invullen en mailen naar de PSA-afdeling of die je kunt uploaden bij je aanvraag Ouderschapsverlof in Youforce. Je kunt dit pas doen nadat je kindje is geboren.

Waar moet ik het verlof aanvragen?

Op Afasonline.nl vind je op “Insite” onder “Mijn Insite” de knop “Verlofportaal” en daaronder “Ouderschap en zwangerschap”. Kies dan eerst voor “Kind toevoegen” als je je kindje nog niet hebt aangemeld. Kies dan daarna voor “Ouderschapsverlof”. Hiermee meld je je verlofperiode bij je directeur en bij De Cirkel. Zo nodig neemt de PSA-afdeling van De Cirkel contact met je op. Wanneer alles duidelijk is, zal De Cirkel het verlof administratief verwerken en krijg je een bevestiging, waarvan een kopie naar je directie gaat.

Op de HOME-pagina vind je de knop “Inloggen Afas” om te kunnen inloggen.