Reiskostendeclaratie (dienstreis)

Voor reiskosten – anders dan woon-werkverkeer – kun je een declaratie indienen. Mits vóór de 10e van de maand ingediend én goedgekeurd, wordt de declaratie ook dezelfde maand via het salaris aan u uitbetaald. Dit soort reiskosten dien je wel uiterlijk hetzelfde kalenderjaar te hebben ingediend om voor vergoeding in aanmerking te komen. Indiening doe je via Youforce – Cirkel Self Service. Het declaratieformulier gaat in Self Service vanzelf naar je directeur voor akkoord.

Heb je meer dan 3 reisbewegingen te declareren? Download dan ook onderstaande lijst en vul deze in. Het totaalbedrag wordt dan ook automatisch berekend. Deze lijst kun je na invullen opslaan en uploaden bij je declaratie in Self Service. Of maak gebruik van een lijst uit RitMeter.

Reiskosten woon-werkverkeer

Wanneer je 7,1 kilometer of meer van je werk vandaan woont, heb je volgens de CAO Primair Onderwijs recht op een vergoeding van je reiskosten volgens een vaste tabel. Bij indiensttreding wordt dit bepaald aan de hand van de snelste route (zonder rekening te houden met verkeersdrukte) van de ANWB-routeplanner. Bij verhuizing of bij wijziging van het aantal werkdagen of werklocatie kan hierin een verandering ontstaan. Dan wordt opnieuw de afstand bepaald. De afdeling PSA zal bij aanstelling, wijziging van school, werkdagen of adres meteen aanpassing doen in je reiskosten. Wees hier zelf ook attent op. Je hoeft dit dus niet zelf aan te vragen!

Wanneer achteraf blijkt dat je onterecht te veel reiskosten hebt ontvangen wordt dit teruggevorderd. Wanneer blijkt dat je onterecht te weinig reiskosten hebt ontvangen, meld dit dan zo snel mogelijk binnen hetzelfde jaar. De reiskosten worden zo snel mogelijk aan je nabetaald.

Tijdens schoolvakanties maak je geen reiskosten. Om dit te verrekenen over het hele schooljaar, ontvang je gedurende de maanden juli en augustus nooit reiskosten. Ook wanneer je verlof opneemt of langer dan 2 weken ziek bent, wordt de reiskostenvergoeding stopgezet, aangepast of – indien nodig – achteraf ingehouden.

De reiskostentabel kun je terugvinden in de cao. Hier vind je een link naar de CAO “CAO & MEER

Meen je dat je reiskosten niet kloppen? Mail dan naar psa@onderwijskantoordecirkel.nl

Invaldagen en reiskosten

Wanneer je alleen af en toe invalt of wanneer je extra dagen werkt én je woont meer dan 7,1 kilometer van je werk, dan kun je na afloop van het schooljaar en van het kalenderjaar aanvullende reiskosten aanvragen. Je moet hier zelf attent op zijn en zelf aanvragen.

Log in bij Youforce en klik daar, na het inloggen op Self Service onder het tabblad “Persoon” op de tegel “Reiskosten woon-werk Invallers”. Daar vul je de benodigde gegevens in.

Je kunt deze bijlage gebruiken voor alle werkgevers die bij De Cirkel zijn aangesloten.

Dien je een verzoek in voor reiskosten invaldagen voor meer dan 1 reisafstand en/of voor meer dan 1 dag? Gebruik dan bijgaande link, waarmee je een excel-formulier opent. Je kunt hierop meerdere reisdagen en reisafstanden invullen. Vervolgens kun je dit formulier als bijlage uploaden in Youforce Self Service. Je vindt deze link ook in het Self Service-formulier.