Onderwijskantoor De Cirkel

Reiskosten

Reiskostendeclaratie (dienstreis)

Voor reiskosten – anders dan woon-werkverkeer – kun je een declaratie indienen. Als je inlogt op Afasonline.nl (klik hiervoor op de HOME-pagina) ga je naar ‘Mijn Insite’ en klik dan op ‘Declaraties’. Je kunt kiezen voor zakelijke kilometers, openbaar vervoer of parkeerkosten. Daarna klik je op “Nieuw”. Als je de postcode en huisnummer van het begin- en aankomstadres invoert, dan wordt de afstand vanzelf berekend. Je kunt meerdere soorten declaraties tegelijk indienen. Vergeet niet als je alles hebt gedaan rechts onderaan nogmaals te klikken op “Aanmaken”.

Heb je meer dan 3 reisbewegingen te declareren? Download dan ook onderstaande lijst en vul deze in. Het totaalbedrag wordt dan ook automatisch berekend. Deze lijst kun je na invullen opslaan en uploaden bij je declaratie in Afas Insite. Of maak gebruik van een lijst uit RitMeter. Bij gebruik van een lijst als bijlage, vul je bij “Van” en “Naar”: ZZ in. Er wordt dan geen afstandsberekening gemaakt en bij het aantal te declareren kilometers, vul je het totaal aantal kilometers van je hele lijst in.

Mits vóór de 10e van de maand ingediend én goedgekeurd, wordt de declaratie ook dezelfde maand via het salaris aan je uitbetaald. Dit soort reiskosten dien je wel uiterlijk hetzelfde kalenderjaar te hebben ingediend om voor vergoeding in aanmerking te komen. Indienen doe je via Afasonline.nl. Het declaratieformulier gaat via Afas Insite vanzelf naar je leidinggevende voor akkoord.

LET OP: Het is niet mogelijk om declaraties over een voorgaand jaar in te dienen! Dien je dienstreizen dus op tijd in!!

Reiskosten woon-werkverkeer

Wanneer je 7 kilometer of meer van je werk vandaan woont, heb je volgens de CAO Primair Onderwijs recht op een vergoeding van je reiskosten. Bij indiensttreding wordt de reisafstand woon-werk wordt bepaald aan de hand van de snelste route (zonder rekening te houden met verkeersdrukte) van Google-Maps. Bij verhuizing of bij wijziging van het aantal werkdagen of werklocatie kan hierin een verandering ontstaan. Dan wordt opnieuw de afstand bepaald. De afdeling PSA zal bij aanstelling, wijziging van school, werkdagen of adres meteen aanpassing doen in je reisafstand. Wees hier zelf ook attent op. Je hoeft dit dus niet zelf aan te vragen!

Wanneer achteraf blijkt dat je onterecht te veel reiskosten hebt ontvangen wordt dit teruggevorderd.
Wanneer blijkt dat je onterecht te weinig reiskosten hebt ontvangen, meld dit dan zo snel mogelijk binnen hetzelfde jaar. De reiskosten worden zo snel mogelijk aan je nabetaald.

Tijdens schoolvakanties maak je geen reiskosten. Om dit te verrekenen over het hele schooljaar, ontvang je over 208 werkdagen een reiskosten vergoeding, verdeeld over 11 maanden. In maand augustus ontvang je geen reiskosten vergoeding. Ook wanneer je verlof opneemt of langer dan 2 weken ziek bent, wordt de reiskostenvergoeding stopgezet, aangepast of – indien nodig – achteraf ingehouden.

In de cao primair onderwijs 2023-2024 is de wijze van invulling van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer opgenomen. Bij de berekening worden de volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

  • De vergoeding per kilometer bedraagt 0,17 euro.
  • De vergoeding is gebaseerd op 208 reisdagen per jaar. Als je minder dan 5 dagen per week werkt, dan worden deze dagen naar rato verlaagd.
  • De vergoeding wordt berekend over 11 maanden. In augustus wordt geen vergoeding uitbetaald.
  • De minimale afstand enkele reis is 7 kilometer. Als de reisafstand kleiner is dan 7 kilometer, dan wordt geen vergoeding berekend. Er is dan wel opbouw van fiscale ruimte. Als de reisafstand groter is dan 7 kilometer, dan wordt over die reisafstand minus 7 kilometer vergoeding berekend. Zie ook het rekenvoorbeeld hieronder.
  • De maximale afstand enkele reis is 34,5 kilometer.
  • Als sprake is van onbetaalde dagen, bv gedurende verlof, dan wordt de vergoeding niet berekend voor die dagen.

Voorbeeldberekening op basis van 4 dagen per week reizen en een afstand enkele reis van 10 kilometer:

(10km – 7 km) * 2 (heen en weer) * 208 dagen/ 11 maanden * 4 werkdagen/ 5 werkdagen * € 0,17 per km = € 15,43 vergoeding.

Aangepaste invulling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer | PO-Raad (poraad.nl)

De reiskostenregeling kun je terugvinden in de cao artikel 7.2a. Hier vind je een link naar de pagina met de CAO “Arbeidsvoorwaarden

Meen je dat je reiskosten niet kloppen? Mail ons. Kijk op onze contactpagina voor het juiste mailadres.

Invaldagen en reiskosten

Wanneer je alleen af en toe invalt of wanneer je extra dagen werkt én je woont meer dan 7,1 kilometer van je werk, dan kun je na afloop van het schooljaar en van het kalenderjaar aanvullende reiskosten aanvragen. Je moet hier zelf attent op zijn en zelf aanvragen.

Je kunt deze bijlage gebruiken voor alle werkgevers die bij De Cirkel zijn aangesloten.

Dien je een verzoek in voor reiskosten invaldagen voor meer dan 1 reisafstand en/of voor meer dan 1 dag? Gebruik dan bijgaande link, waarmee je een excel-formulier opent. Je kunt hierop meerdere reisdagen en reisafstanden invullen. Vervolgens mail je dit formulier naar De Cirkel voor verdere verwerking. Kijk op onze contactpagina voor het mailadres van de juiste contactpersoon.