Fiscaal voordeel genieten? Dat kan via de cafetariaregeling.

Met deze regeling worden alle medewerkers in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de fiscale mogelijkheden die de regeling te bieden heeft.

Het voordeel voor de werknemer bestaat uit de loonheffing die niet berekend wordt over het brutobedrag dat ingezet wordt voor een netto vergoeding.

Hoe gaat het in zijn werk?

De werknemer gaat akkoord met een verlaging van het brutoloon in ruil voor een extra vergoeding bv voor reiskosten woon-werkverkeer of de aanschaf van een fiets. Hierdoor ontstaat er een belastingvoordeel voor de medewerker.

In de voor jou geldende cafetariaregeling staat in detail hoe dit werkt, met voorbeelden erbij.

Aandachtspunten:

  • De regeling geldt voor personeel in vaste en tijdelijke dienst
  • De regeling geldt niet voor personeelsleden die incidenteel vervangend werk verrichten
  • Deelname kan invloed hebben op een eventuele werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering

Hoe kan je hieraan deelnemen?

De deelname aan de cafetariaregeling is gebaseerd op het Reglement Cafetariaregeling. In deze regeling wordt uitgebreid ingegaan op de voorwaarden en condities waarop deze regeling gebaseerd is, met voorbeelden. Het reglement is via je werkgever beschikbaar gesteld en is hieronder te lezen en te downloaden.

Om deel te kunnen nemen aan deze regeling zijn aanvraagformulieren beschikbaar gesteld in Cirkel Self Service waarmee de vergoeding aangevraagd kan worden.

Let op!

Eén onderdeel van de cafetariaregeling, namelijk de “Uitruil Reiskosten Woon-Werk” hoef je slechts eenmalig in te dienen. Daarna wordt dit jaarlijks in december verrekend op basis van werkdagen en reisafstand. Wanneer je de verrekening wilt stopzetten, geef je dat ook weer via Self Service door.

Log in via de knop “Inloggen Youforce” op de HOME-pagina.

Klik dan op de tegel “Self Service” en kijk onder de tab “Cafetaria”.

De aanvragen ter verrekening met de eindejaarsuitkering dienen uiterlijk 27 november ingeleverd te worden bij De Cirkel. Verrekeningen met de vakantieuitkering dienen vóór 1 mei ingeleverd te worden. Zonder een volledig ingevuld formulier kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Formulieren die na 27 november ontvangen worden kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Onduidelijkheden?

Indien er vragen zijn over deelname en de gevolgen hiervan neem dan contact op met Onderwijskantoor De Cirkel. Bij voorkeur per mail psa@onderwijskantoordecirkel.nl

Wij wensen je veel fiscaal voordeel toe.