Onderwijskantoor De Cirkel

Cafetariaregelingen

Fiscaal voordeel genieten? Dat kan via de cafetariaregeling.

Met deze regeling worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de fiscale mogelijkheden die de regeling te bieden heeft.

Het voordeel voor de werknemer bestaat uit de loonheffing die niet berekend wordt over het brutobedrag dat ingezet wordt voor een netto vergoeding.

Hoe werkt het?

De medewerker gaat akkoord met een verlaging van het brutoloon in ruil voor een extra vergoeding bv voor reiskosten woon-werkverkeer of de aanschaf van een fiets. Hierdoor ontstaat er een belastingvoordeel voor de medewerker.

In de voor jou geldende cafetariaregeling staat in detail hoe dit werkt, met voorbeelden erbij.

Aandachtspunten:

  • De regeling geldt voor alle personeelsleden in vaste en tijdelijke dienst
  • De regeling geldt niet voor personeelsleden die incidenteel vervangend werk verrichten
  • Deelname kan invloed hebben op een eventuele werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering

Wat zijn de regels?

De deelname aan de cafetariaregeling is gebaseerd op het Reglement Cafetariaregeling. In deze regeling wordt uitgebreid ingegaan op de voorwaarden en condities waarop deze regeling gebaseerd is, met voorbeelden. Het reglement is via je werkgever beschikbaar gesteld en is hieronder te lezen en te downloaden.

Hoe kan je hieraan deelnemen?

Om deel te kunnen nemen aan deze regeling zijn aanvraagformulieren beschikbaar gesteld op Afas Insite waarmee de vergoeding aangevraagd kan worden.

Let op!

Heb je vorig jaar reeds deelgenomen aan de Uitruil reiskosten én Uitruil vitaliteitsbudget, dan hoef je je niet opnieuw aan te melden (je deelname is namelijk voor onbepaalde tijd).

Wanneer je niet zeker bent of je je vorig jaar hebt aangemeld voor deze uitruilmogelijkheden, kun je dat zelf nagaan.

Log in via de knop “Inloggen Afas” op de HOME-pagina.

Ga dan naar Insite en Mijn Insite en klik op Mijn keuzemodel.

Onder ‘Mijn keuzemodel’ zie je de regelingen staan waarvoor je bent aangemeld. In bovenstaande afbeelding is waarneembaar dat deze medewerker is aangemeld voor 2 regelingen, te weten de uitruilregelingen vitaliteit (bedrag staat momenteel op 0,00 en wordt in de maand december op het juiste bedrag gezet) en reiskosten. In dit voorbeeld hoeft de medewerker dus niets meer te doen, tenzij de medewerker zich wil afmelden voor een van deze regelingen.

Je kunt je eenvoudig aanmelden voor een van de uitruilregelingen (fiets, vitaliteit, reiskosten, vakbond).

In Mijn keuzemodel klik je op een van de icoontjes (zie bovenstaande afbeelding). Voor de aanvraag van de fiscale vergoeding voor je vakbondscontributie en voor de fiets moet je de factuur van je vakbond, respectievelijk van je fiets meesturen. Wil je het bedrag voor je nieuwe fiets in december laten uitruilen? Stuur de aanvraag met de factuur pas in ná de salarisbetaling van november. Dan weet je zeker, dat het getoonde saldo tot en met december is berekend. Voor de uitruilregelingen vitaliteit en reiskosten hoef je enkel het balkje naar rechts te verplaatsen..

De aanvragen ter verrekening met de eindejaarsuitkering dienen uiterlijk 28 november ingeleverd te worden bij De Cirkel. Wij hebben dan nog de tijd om alles te verwerken, zodat je in december de extra vergoeding correct krijgt uitbetaald. Verrekeningen met de vakantieuitkering dienen vóór 1 mei ingeleverd te worden. Zonder een volledig ingevulde aanvraag via Afas Insite kan deze niet in behandeling worden genomen. Aanvragen die na 28 november ontvangen worden kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

NB Onderwijscollectief VPR heeft géén Vitaliteitsregeling.

Onduidelijkheden?

Indien er vragen zijn over deelname en de gevolgen hiervan neem dan contact op met Onderwijskantoor De Cirkel. Bij voorkeur per mail. Kijk op onze contactpagina voor het juiste mailadres.

Wij wensen je veel fiscaal voordeel toe.