Onderwijskantoor De Cirkel

Cafetariaregelingen

Fiscaal voordeel genieten? Dat kan via de cafetariaregeling.

Met deze regeling worden medewerkers in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van fiscale voordelen.

Het voordeel voor de medewerker bestaat uit de loonheffing die niet berekend wordt over het brutobedrag dat ingezet wordt voor een netto vergoeding.

Hoe werkt het?

Het bruto inkomen van de medewerker wordt verlaagd in ruil voor een netto vergoeding, hierdoor ontstaat er een belastingvoordeel voor de  medewerker.

Over het bruto inkomen wordt altijd loonbelasting afgedragen en houdt de medewerker netto een lager inkomen over. Wanneer het bruto inkomen wordt uitgeruild tegen een netto vergoeding wordt er over dit inkomen geen loonbelasting verrekend.

In het cafetariareglement  staat in detail hoe dit werkt, met voorbeelden erbij.

Aandachtspunten:

 • De regeling geldt voor alle personeelsleden in vaste en tijdelijke dienst
 • De regeling geldt niet voor medewerkers met een fictief dienstverband:
  • Personeelsleden die incidenteel vervangend werk verrichten;
  • Leraar in opleiding;
  • Stagiair;
  • Raad van toezicht.
 • De regeling geldt niet voor personeelsleden die incidenteel vervangend werk verrichten
 • Deelname kan invloed hebben op een eventuele werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering

Wat zijn de regels?

De deelname aan de cafetariaregeling is gebaseerd op het Reglement Cafetariaregeling. In deze regeling wordt uitgebreid ingegaan op de voorwaarden en condities waarop deze regeling gebaseerd is, met voorbeelden. Het reglement is via je werkgever beschikbaar gesteld en is hieronder te lezen en te downloaden.

Hoe kan je hieraan deelnemen?

Om deel te nemen aan de fietsregeling of de uitruil regeling vakbondscontributie zijn er formulieren beschikbaar gesteld op Afas Insite waarmee de vergoeding aangevraagd kan worden.

Alle medewerkers (die voldoen aan de voorwaarden) nemen automatisch deel aan de uitruil regeling reiskosten woon-werk en de uitruilregeling fiscaal keuzebudget. Wil je hier niet (meer) aan deelnemen? Meldt dit op Afas InSite, door het juiste schuifje om te zetten.

Let op!

Hou rekening met de sluitingsperioden uit het regelement. Verder op deze pagina staan ze ook nog eens vermeld

Klik hier om direct naar de Cafetariaregeling te gaan op Afas InSite

Onder ‘Mijn keuzes’ zie je de regelingen staan waarvan je gebruik hebt gemaakt.

Wil je controleren of je mee doet aan de uitruil regeling reiskosten woon-werk en de uitruilregeling fiscaal keuzebudget? Selecteer dan de regeling.

Bij eerder gemaakte keuzes kan je terug zien wat jouw laatste keuze is geweest. Als je twijfelt kan je je hier altijd nog een keer aanmelden of afmelden. De laatste keuze die is ingestuurd wordt doorgevoerd bij de verwerking van de uitruilregeling.

Je kunt je ook eenvoudig aanmelden voor de fietsregeling en de regeling vakbondscontributie.

In “cafetariaregeling” klik je op een van de icoontjes (zie bovenstaande afbeelding). Voor de aanvraag van deze regelingen moet de factuur van je vakbond contributie of je fiets meegestuurd worden. Deelname aan het fietsplan moet in hetzelfde kalenderjaar worden ingediend. Wil je het bedrag voor je nieuwe fiets in december laten uitruilen? Stuur de aanvraag met de factuur pas in ná de salarisbetaling van november, maar wél uiterlijk 30 november. Dan weet je zeker, dat het getoonde saldo tot en met december is berekend. Voor de uitruilregelingen vitaliteit en reiskosten hoef je enkel het balkje naar rechts te verplaatsen..

De aanvragen ter verrekening met de eindejaarsuitkering dienen uiterlijk 30 november ingeleverd te worden bij De Cirkel. Wij hebben dan nog de tijd om alles te verwerken, zodat je in december de extra vergoeding correct krijgt uitbetaald. Verrekeningen met de vakantieuitkering dienen uiterlijk 30 april ingeleverd te worden. Zonder een volledig ingevulde aanvraag via Afas Insite kan deze niet in behandeling worden genomen. Aanvragen die na 30 november ontvangen worden kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Onduidelijkheden?

Indien er vragen zijn over deelname en de gevolgen hiervan neem dan contact op met Onderwijskantoor De Cirkel. Bij voorkeur per mail. Kijk op onze contactpagina voor het juiste mailadres.

Wij wensen je veel fiscaal voordeel toe.