CAO salarisverhoging bovenwettelijke uitkeringen in november

CAO salarisverhoging bovenwettelijke uitkeringen in november

In het onderhandelaarsakkoord van september 2023 is opgenomen dat de salarisverhoging van 10% doorwerkt in de bovenwettelijke uitkeringen. De salarisverhoging werkt per 1 juli ook door in de (opbouw van) de nominale eindejaarsuitkering en de arbeidsmarkttoelage voor (adjunct)directeuren. De verhoging wordt niet verwerkt in de bindingstoelage.

Echter heeft onze softwareleverancier Afas deze doorwerking niet tijdig kunnen uitleveren voor de medewerkers waarbij dit van toepassing is. De nabetaling met betrekking op de bovenwettelijke uitkeringen wordt in november uitbetaald. Zoals aangegeven in het nieuwsbericht van 5 oktober 2023 vindt er in november ook een nabetaling plaats over eventueel reeds uitbetaalde gratificaties, toelage of transitievergoedingen welke zijn uitbetaald na 1 juli.

Excuses voor het ongemak.