CAO-akkoord voor primair onderwijs 2023-2024 ondertekend

CAO-akkoord voor primair onderwijs 2023-2024 ondertekend

De achterbannen van de PO-Raad en de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat op 12 september was gesloten. 

Met de nieuwe cao krijgen de medewerkers in het primair onderwijs een loonstijging van 10% vanaf 1 juli 2023. Daarnaast krijgen medewerkers in november een eenmalige uitkering. Deze is hoger voor werknemers in de lagere salarisschalen. Op basis van een voltijds dienstverband bedraagt de eenmalige uitkering € 1.000,- voor werknemers in de salarisschalen 1 tot en met 5, € 600,- voor werknemers in de salarisschalen 6 tot en met schaal 9, en € 350,- voor overige werknemers.

De onderhandelaars van PO-Raad en vakbonden hebben veel onderwerpen met elkaar besproken, zoals woon-werkverkeer, directeuren en participatiebanen. In het akkoord zijn daar verschillende soorten afspraken over gemaakt. Het volledige onderhandelaarsakkoord en de bijbehorende salaristabellen zijn hier te lezen. 

De PO-Raad en de vakbonden werken op dit moment aan de nieuwe cao-teksten. Die komen zo snel mogelijk beschikbaar.