Regels rondom Ouderschapsverlof

Regels rondom Ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 is de nieuwe wettelijke regeling betaald ouderschapsverlof ingegaan. Deze nieuwe regeling houdt in dat elke werknemer recht heeft op 9 weken betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van zijn of haar kind tegen betaling van 70% van het loon. Hierdoor krijgt men extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

In de CAO PO van 2022 is de nieuwe wettelijke regeling ouderschapsverlof opgenomen onder art. 8.17 t/m 8.19b te lezen op blz. 80 tm 83. Hieronder zullen wij de afgesproken regeling per 2 augustus 2022 inzake het ( betaalde ) ouderschapsverlof in het kort samenvatten.

 • Op basis van een fulltime dienstverband heeft de werknemer recht op in totaal 1040 uur ouderschapsverlof. ( het ouderschapsverlof wordt naar evenredigheid van de werktijdfactor berekend.)
 • Het recht op het huidige aantal van 415 klokuren betaald ouderschapsverlof blijft bestaan. Hierin zijn de 9 weken vanuit de wet opgenomen (= 360 klokuren, uitgaande van een 40-urige werkweek)
 • Het recht op het aantal uren ( betaald) ouderschapsverlof wordt bepaald aan de hand van de werktijdfactor op de dag voorafgaand aan de opname van het ouderschapsverlof.
 • Bij de inzet van het betaalde ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind ontvangt de werknemer 75% van het loon over het opgenomen verlof. De uitkering die het UWV toekent op basis van de wet wordt met deze loondoorbetaling verrekend.
 • Het gedeelte van het betaalde ouderschapsverlof dat niet is genoten in het eerste levensjaar van het kind, kan alsnog worden genoten tot het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt tegen een loondoorbetaling van het huidige percentage van 55%.
 • Vanaf het vierde levensjaar vervalt het recht op betaald ouderschapsverlof. Wanneer op dat moment niet al het recht betaald ouderschapsverlof is opgenomen dan wordt het restant aan uren automatisch omgezet naar onbetaald ouderschapsverlof uren.
 • Het onbetaald ouderschapsverlof kan worden opgenomen totdat het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.
 • Wanneer een werknemer binnen 6 maanden na opname betaald ouderschapsverlof op eigenverzoek deelontslag neemt betaalt de werknemer het salaris terug dat de werknemer heeft ontvangen met betrekking op het betaald ouderschapsverlof in een periode van twee jaar voorafgaand aan de vermindering van de werktijd.
 • Bovengenoemde terugbetalingsregeling tot het betaald ouderschapsverlof komt te vervallen ten aanzien van het verlof dat in het eerste levensjaar wordt genoten en wanneer de werknemer voor een andere onderwijsinstelling gaat werken die door de rijksoverheid wordt bekostigd.
 • Voor werknemers die lopende afspraken hadden op 14 juli 2022 geldt een overgangsregeling, deze werknemers worden persoonlijk benaderd door Onderwijskantoor De Cirkel.
 • Voor werknemers die geen afspraken hadden op 14 juli 2022 en het kind heeft de leeftijd bereikt van vier jaar, vervalt het recht op betaald ouderschapsverlof.
 • Voor werknemers die geen afspraken hadden op 14 juli 2022 en het kind heeft de leeftijd van twee of drie jaar, bestaat het recht op opname van het betaald ouderschapsverlof tot het bereiken van het vierde levensjaar van het kind.

Voor het aanvragen van een berekening en de definitieve aanvraag ouderschapsverlof kun je hier lezen hoe dat werkt.