Onderwijskantoor De Cirkel

Nieuws

Cao po 2022-2023

De cao po 2022-2023 is op 14 juli jl. vastgesteld. In deze cao zijn salariswijzigingen opgenomen met een ingangsdatum van 1 juli 2022. Deze wijzigingen worden, met terugwerkende kracht per 1 juli 2022, uitbetaald in de salarisronde van augustus. Dit …

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2021

De PO-Raad, AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, CNV Onderwijs, AVS en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Voor alle medewerkers in deze sector stijgt het loon met 2,25%. Over de 500 miljoen die het demissionaire kabinet recent beschikbaar heeft …

De Cirkel werkt met Afas

Met ingang van 1 januari 2021 werkt De Cirkel met Afas. Alles rondom je dienstverband en je salaris kun je vinden op Afas Insite. Om in te kunnen loggen volg je de hieronder beschreven stappen. Kijk voor Hulp-documenten voor Afas …

Bereikbaarheid

Door de Corona-maatregelen werken wij voorlopig net als veel mensen zoveel mogelijk thuis. Daardoor kunt u ons makkelijker per mail bereiken dan per telefoon. Kijk voor de mailadressen op onze CONTACT-pagina. Op werkdagen van 8.00 tot 14.00 uur is ons …

Geboorteverlof

Per 1 juli 2020 krijgen partners naast het geboorteverlof ook nog recht op aanvullend geboorteverlof. Lees verderop meer. Per 1 januari 2019 is de nieuwe wet WIEG al ingegaan. De afkorting van de nieuwe wet geeft al deels prijs waar …

Nieuwe site!

We hopen dat onze nieuwe website in de smaak valt. De Cirkel staat gelukkig nooit stil. Dat betekent, dat we ons gereedschap eens goed tegen het licht hebben gehouden. Zo zullen we op ons onderwijskantoor steeds meer digitaliseren, waardoor onze …

Ontslag en pensioen.

Als u het dienstverband van uw werknemer beëindigt, wordt het deelnemerschap van uw werknemer bij ABP stopgezet. Informeer hem of haar daar schriftelijk over. Wordt uw werknemer werkloos en gaat hij een WW-uitkering ontvangen, dan blijft hij pensioen opbouwen bij …