Cao po 2022-2023

Cao po 2022-2023

De cao po 2022-2023 is op 14 juli jl. vastgesteld. In deze cao zijn salariswijzigingen opgenomen met een ingangsdatum van 1 juli 2022. Deze wijzigingen worden, met terugwerkende kracht per 1 juli 2022, uitbetaald in de salarisronde van augustus. Dit betekent dat alle werknemers in augustus een nabetaling krijgen per 1 juli 2022 met een salarisverhoging van 4,75%.

Daarnaast ontvangt elke werknemer die op 1 juli in dienst was een eenmalige uitkering van maximaal €500, – bruto (naar rato van de werktijdfactor). Ook de bindingstoelage wordt conform de nieuwe cao in augustus uitbetaald aan de werknemers die hiervoor in aanmerking komen.

Overige salariscomponenten

Overige salariscomponenten zoals reeds uitbetaalde toelages voor OOP met OP-taken, zijn nog niet herberekend en aangepast conform de nieuwe cao-verhoging. Ook is de nieuwe regeling ouderschapsverlof (ingangsdatum augustus 2022) nog niet verwerkt. Beide onderdelen worden gecorrigeerd in de salarisbetaling van september 2022.